headerfotos/zaeltje

Het Zaeltje

Het Zaeltje: de ontmoetingsplek voor alle bewoners in onze levendige en bruisende wijk met voor elk wat wils. Samen voor elkaar, jong en oud. Het Zaeltje vormt zo het hart van het mooie rijksmonumentencomplex Rosehaghe. We bieden een aantrekkelijk aanbod van activiteiten voor jong en oud, dichtbij en voor elk wat wils. Omdat wij deel uitmaken van het Garenkokerskwartier kunt u gebruik maken van de activiteiten die in Het Zaeltje (Hoofmanstraat 12b) én in het Seinwezen (Kinderhuissingel 1) worden georganiseerd.


Zaeltje-Seinwezen

Historie

“Rosehaghe” heeft een rijke geschiedenis.  In de brochure “Geschiedenis van een jong rijksmonument” geeft Mevrouw Dr Rudolphine Eggink een interessant beeld van de drijfveren van architect Van Loghem en de ontstaansgeschiedenis van deze unieke Haarlemse wijk.

Sinds de oprichting in 1921 van Woningbouwvereniging Rosehaghe maakt het Verenigingsgebouw deel uit van het Rosehaghe complex, gebouwd door architect J. van Loghem.

In 1923 vond er een spraakmakende bijeenkomst plaats van de DADA groep.

In de loop der jaren is eigenlijk weinig gebruik gemaakt van het verenigingsgebouw. De jaarlijkse ledenvergadering van de woningbouwvereniging vond er plaats en zo nu en dan werd de zaal gebruikt door kaartclubs en dergelijke. 

In de afgelopen jaren groeide echter de belangstelling om het unieke verenigingsgebouw weer een duidelijke functie te geven. Er ontstond een duidelijke behoefte aan een ontmoetingscentrum voor de wijk Rosehaghe als onder deel van het Haarlemse Garenkokerskwartier. Mede daarom lag het voor de hand Het Zaeltje weer actief in gebruik te gaan nemen.

Ontstaan van Het Zaeltje

Het Zaeltje is een initiatief van de bewoners van de woningbouwvereniging Rosehaghe. De leden van vereniging hebben als doel voor de komende jaren gekozen voor het vergroten van de sociale samenhang in de wijk en het organiseren van zorg voor de veelal oudere bewoners. Vanuit die ambitie is het sterk verouderde verenigingsgebouw aan de Hoofmanstraat begin 2013 geheel gerenoveerd en voorzien van alle faciliteiten, die nodig zijn voor een breed aanbod van activiteiten.