headerfotos/zaeltje

Agenda Het Zaeltje

Portretkring o.l.v. Otto Schilling

Datum: Zaterdag 15 december 2018
Tijd: 13:30 - 16:30
Wilt u meedoen met een groep tekenaars en schilders die naar portretmodel werken? Dan is de Portretkring o.l.v. Otto Schilling de goede plek. Laat u inspireren door bijzondere modellen van diverse leeftijden, nationaliteiten en culturen. Zij poseren 2 ½ uur om de deelnemers gelegenheid te geven het portret van het model te tekenen en/of te schilderen. Ervaring met de basisbeginselen van het portrettekenen is gewenst, leren doen we vooral van elkaar; daarnaast zal Otto Schilling, onder wiens leiding de bijeenkomsten plaatsvinden, nuttige aanwijzingen aan de deelnemers geven. 

De Portretkring komt in het voor- en najaar 5 keer bij elkaar, om de twee weken op de zaterdagmiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. Bereidheid van de deelnemers tot enige hulp bij op- en afbouw van de lesruimte wordt op prijs gesteld en zal per toerbeurt plaatsvinden. Deelname per keer is mogelijk. 
Dit najaar zullen buurtgenoten poseren. En uiteindelijk zal van de portretten een tentoonstelling in het Zaeltje plaatsvinden. U kunt zich nog hiervoor aanmelden 

Data najaar2018 : 6 en 20 oktober, 3 november, 1 en 15 december
Kosten : € 13,50 per keer 
Informatie: Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Otto Schilling, tel. : 023 – 5323608 / 0627363316 (ottoschilling@kpnmail.nl)


Afbeeldingsresultaat voor portretkring otto