headerfotos/zaeltje

Protocol gebruik het Zaeltje i.v.m. Covid 19 virus (Corona virus)

Donderdag 04 juni 2020, 12:15

Voor het gebruik van het Zaeltje moeten de volgende 10 regels in acht worden genomen om risico tot verspreiding van en infectie door het Covid 19 virus zo klein mogelijk te houden.

  1. Wilt u meedoen aan een activiteit? Dan moet u zich aanmelden. 1 dag van te voren. Dit kan via de mail of telefonisch (liefs tussen 19.00 en 20.00 uur) bij de contactpersoon van die activiteit. U wordt dan op een deelnemerslijst geplaatst (er mogen voorlopig maar 12 mensen per activiteit toegelaten worden).

  2. Heeft u ziekte verschijnselen (koorts, hoest o.i.d.) kom niet.

  3. Bij aankomst in het Zaeltje handen reinigen en plastic handschoentjes aan (die worden verstrekt door het Zaeltje), na afloop van de activiteit handschoentjes meenemen naar huis en dan pas weggooien.

  4. U wordt afgevinkt op de deelnemerslijst.

  5. Houdt 1.5 meter afstand ook aan tafel.

  6. Niet tegelijk naar toilet of garderobe gaan, daar gelden ook Corona regels.

  7. Goede ventilatie is belangrijk. Deuren open en eventueel ventilator aan.

  8. Zelf verantwoordelijk zijn voor deelname aan een activiteit, dit houdt in dat je rekening houdt met de andere aanwezigen.

  9. Bij elke activiteit is de vrijwilliger die de lijst van deelnemers bijhoudt verantwoordelijk voor het in goede orde afhandelen van protocol regels.

  10. Wij gaan ervan uit, dat iedereen de noodzaak van het naleven van de protocolregels inziet, want alleen onder die voorwaarden kan het Zaeltje open.  
 

Vrijwilligers die contactpersoon zijn:

Koffieleuten:
Heidi Sotgiu, email: heidsotgiu@hotmail.com 

De Soos:
Marian van Gijlswijk, email:
marian.mekkelholt@gmail.com  of tel: 023-5340453

Creatieve middag:
Miny Schrotenboer, 
j.schrotenboer@chello.nl of tel: 023-5340860

Koersbal:
Frans van de Heuvel, email:
fransenlenneke@hotmail.com

Tuinieren met Friso:
Friso Spring in 't Veld, email:
frisos@gmx.co.uk

Wandelend de wijk schoon:
Marian de Vries, tel: 06-52242135 of 
Leonie Beij, tel: 06-38065685 

Geen verhuur van het Zaeltje tot september 2020

Woensdag 03 juni 2020, 13:10
i.v.m. Corona wordt het Zaeltje tot in ieder geval september 2020 niet verhuurd. Daarna wordt verder gekeken.

Tentoonstelling "Portretten wijkbewoners Rosehaghe"

Donderdag 06 juni 2019, 23:05

Gedurende periode 2016 - 2019 hebben bewoners van woningvereniging Rosehaghe model gezeten voor teken- en schilderclub "de Portretkring". De portretten van 19 wijkbewoners zijn nu te zien in het Zaeltje. Aanleiding voor de tentoonstelling is het 100-jarig bestaan van Woningbouwvereniging Rosehaghe dit jaar.

Uitnodiging ALV Buurtcoöperatie Garenkokerskwartier woensdag 17 april

Woensdag 10 april 2019, 16:36
U bent van harte uitgenodigd voor de ALV Buurcooperatie Garenkokerskwartier. 

Wanneer: woensdag 17 april 2019
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, ontvangst met koffie en thee
Plaats: het Seinwezen, Kinderhuissingel 1H