headerfotos/zaeltje

Uitnodiging ALV Buurtcoöperatie Garenkokerskwartier woensdag 17 april

Woensdag 10 april 2019, 16:36
Tijd: inloop vanaf 19.30 uur, ontvangst met koffie en thee
Plaats: het Seinwezen, Kinderhuissingel 1H

Agenda:

20:00 Opening & vaststelling agenda
20:10 Jaarverslag 2018
20:15 Financiën
20:25 Kascommissie
20:30 Pauze
20:45 Denktafels
21:15 Samenvatting denktafels & rondvraag
21:30 Borrel & napraten met je buren

 

Themamiddag met Home Instead

Woensdag 30 januari 2019, 12:26
De themamiddag werd door 15 mensen bezocht en heeft toch weer nieuwe inzichten opgeleverd.

De directeur van Home Instead, Ester de Haas, heeft veel verteld over haar organisatie. Home Instead is toch weer net iets anders dan de reguliere thuiszorg. Het grote verschil met de thuiszorg is, dat Home Instead geen verpleegkundige zorg biedt. Wel werken zij met de thuiszorg als bijvoorbeeld Zorgbalans, samen. Zij kunnen hulp aan huis bieden met bijvoorbeeld aankleden, wassen en daarnaast kunnen ze begeleiding bieden.
Hieronder wordt verstaan met iemand boodschappen doen, samen koken, een spelletje spelen, of de partner ontlasten, die veelal de mantelzorger is.
Een thuiszorgorganisatie als zorgbalans mag geen begeleiding bieden.

Ester gaf als voorbeeld dat een man voor zijn echtgenote met Alzheimer zorgt, maar haar niet meer alleen kan laten voor het doen van boodschappen. Nu komt 2 keer per week en 4 uur per keer Home Instead, de ene keer doet de man boodschappen en de andere keer gaat hij met een vriend een borreltje drinken. Dit allemaal terwijl er een speciaal geselecteerde "Caregiver" , ofwel zorggever de vrouw gezelschap houdt.

De kosten voor deze begeleiding worden vergoedt vanuit de WLZ. Het is wel zo dat er een inkomen afhankelijk bijdrage wordt gevraagd van 4%.
Wat veel mensen niet weten is, dat als je een indicatie voor zorg hebt gekregen, met name als je valt onder de wet langdurige zorg (WLZ), dat je dan veel hulp aan huis kunt krijgen, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Ester benadrukte dat er veel meer hulp thuis mogelijk is, dan mensen denken of weten. Als je hulp nodig hebt (ook op zeer korte termijn), dan komt iemand van Home Instead langs en gaat kijken waar er precies behoefte aan is. Dan zoeken zij naar de meest geschikte kandidaat en krijg je een zorggever aan huis die bij jou persoonlijke wens past.

Daarnaast kan je Home Instead ook inschakelen als je nog geen indicatie hebt, maar dan moet je zelf de kosten betalen. 
Al met al een leerzame middag, terwijl we dachten dat we alles op het gebied van de zorg wel hadden gehoord. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Home Instead Thuisservice
Cruquiusweg 1
2102 LS HEEMSTEDE
telefoon: 023-8200392
website: www.homeinstead.nlVrijwilligersborrel woensdag 12 december

Maandag 17 december 2018, 08:56

Woensdag 12 december 1018

Deze middag een uitnodiging gekregen voor het bijwonen van een borrel voor de vrijwilligers van onze mooie wijk.

Ik wist niet wat ik zag........zo sfeervol en gezellig met heerlijke hapjes en drankjes en een leuke toespraak van Krijn.

Leuk om te zien dat er zo veel leuke mensen zijn die zich inzetten voor de wijk.

Een beginnende vrijwilliger.

Rosehagher Courant

Vrijdag 14 december 2018, 10:40
Voor wie een exemplaar van de Rosehagher Courant 1 is misgelopen of niet meer beschikt over zijn exemplaar, kan de Courant alsnog lezen door op de link te klikken. Inmiddels is ook Rosehagher Courant 2 via deze link te lezen en Rosehagher Courant 3.