headerfotos/zaeltje

Protocol gebruik het Zaeltje i.v.m. Covid 19 virus (Corona virus)

Dinsdag 06 oktober 2020, 15:00

Het Protocol

Voor het gebruik van Het Zaeltje moeten de volgende 11 regels in acht worden genomen om risico tot verspreiding van en infectie door het Covid 19 virus zo klein mogelijk te houden.


 1. Heeft u ziekte verschijnselen (koorts, hoest, verkouden o.i.d.) kom dan alstublieft niet!!


 1. Wilt u meedoen aan een activiteit? Dan moet u zich aanmelden. 1 dag van te voren. Dit kan via de mail of telefonisch (liefs tussen 19.00 en 20.00 uur) bij de contactpersoon van die activiteit. U wordt dan op een deelnemerslijst geplaatst (er mogen voorlopig maar 12 mensen per activiteit toegelaten worden).


 1. Bij aankomst smeert u uw handen in met desinfecterende gel. Deze staat voor u klaar.


 1. Er mag géén gebruik gemaakt worden van de garderobe. Uw eigendommen moeten meegenomen worden naar uw zitplaats.


 1. U wordt afgevinkt op de deelnemerslijst.


 1. Houdt 1.5 meter afstand ook aan tafel.


 1. Niet tegelijk naar de toilet, daar gelden ook Corona regels.


 1. Goede ventilatie is belangrijk. Deuren open, de twee luchtfilters aan.


 1. U doet op eigen verantwoording mee aan een activiteit en u houdt rekening met de andere aanwezigen.


 1. Bij elke activiteit is de vrijwilliger die de lijst van deelnemers bijhoudt verantwoordelijk voor het in goede orde afhandelen van protocol regels.


 1. Wij gaan ervan uit, dat iedereen de noodzaak van het naleven van de protocolregels inziet, want alleen onder die voorwaarden kan Het Zaeltje open.Vrijwilligers die contactpersoon zijn:


Koffieleuten:           
Heidi Sotgiu  email: heidsotgiu@hotmail.com 

De Soos:                
Marian van Gijlswijk  email:
marian.mekkelholt@gmail.com  Tel nr: 023- 5340453

Creatieve middag:
Miny Schrotenboer 
j.schrotenboer@chello.nl Tel nr: 0235340860

Tuinieren met Friso:
Friso Spring in 't Veld  email:
frisos@gmx.co.uk

Wandelend de wijk schoon:
Marianne de Vries tel nr: 06-52242135
Leonie Beij tel nr: 06-38065685