headerfotos/zaeltje

Tentoonstelling "Portretten wijkbewoners Rosehaghe"

Donderdag 06 juni 2019, 23:05

Gedurende periode 2016 - 2019 hebben bewoners van woningvereniging Rosehaghe model gezeten voor teken- en schilderclub "de Portretkring". De portretten van 19 wijkbewoners zijn nu te zien in het Zaeltje. Aanleiding voor de tentoonstelling is het 100-jarig bestaan van Woningbouwvereniging Rosehaghe dit jaar.

Een aantal afbeeldingen zijn eerder in zwart-wit gepubliceerd in edities van de Rosehagher Courant. Nu zijn de portretten, naast 25 andere werken, ook in kleur te bewonderen. Er is gewerkt met diverse materialen als potlood, inkt, fineliner, pastelkrijt, houtskool, aquarel - en olieverf.

Binnenkort zal een prachtig boekje verkrijgbaar zijn waarin afbeeldingen van de portretten staan plus enkele portretten die de expositie wegens ruimtegebrek niet gehaald hebben. Een inkijkexemplaar ligt vanaf 14 juni ter inzage in het Zaeltje. Kosten zijn 10 euro.

Het Zaeltje is vrij toegankelijk op dinsdagmiddagen, tijdens de soos en de creatieve middag van 14.30 tot 16.30 en zaterdagochtenden tijdens koffieclub van 10.00 tot 12.00. Ook deelname aan de kookavonden of aan een van de andere vaste activiteiten in het Zaeltje biedt gelegenheid de portretten te bekijken.
Zie daarvoor de agenda.

De tentoonstelling duurt tot 27 juli.

Voor het maken van een persoonlijke afspraak om de portetten te bezichtigen en verder voor alle inlichtingen kan contact opgenomen worden met:

Otto Schilling: ottoschilling@kpnmail.nl, 023- 5323608 / 06-27363316