headerfotos/zaeltje

Privacy Statement

Privacyverklaring

Introductie

Stichting het Zaeltje is een activiteitencentrum gevestigd in het Verenigingsgebouw van Woningbouwvereniging Rosehaghe. Het activiteitencentrum wordt bestuurd en geleid door vrijwilligers. In Het Zaeltje vinden activiteiten plaats voor bewoners van Rosehaghe, het Garenkokerskwartier en aangrenzende gebieden.

 1.       Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Zaeltje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u zich heeft opgegeven als vrijwilliger of doordat u van de diensten van Het Zaeltje gebruik maakt, en/of omdat u zelf contact heeft gezocht via de gegevens die zijn geplaatst op de website.

Het Zaeltje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-          Voor- en achternaam

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

 2.       Waarom Het Zaeltje gegevens nodig heeft.

Het Zaeltje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Het Zaeltje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld omdat u als vrijwilliger een contract heeft ondertekend, of omdat u uitgenodigd wilt worden voor activiteiten, of omdat u zich heeft aangemeld voor een activiteit.

 3.       Hoe lang bewaart Het Zaeltje gegevens

Het Zaeltje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waaroor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, tenzij anders aangegeven.

 4.       Delen met anderen

Het Zaeltje verwerkt uw persoonsgegevens in principe voor eigen gebruik en ze zullen niet met derden worden gedeeld of worden doorverkocht. De gegevens worden alléén aan derden verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk zal dit vrijwel niet voorkomen.

 5.       Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetzaeltje.nl. De vrijwilliger "PR en communicatie" zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 6.       Beveiligen

Het Zaeltje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Zaeltje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het bestuur.

Adres:                    Hoofmanstraat 12b, 2013 DR  HAARLEM

KvK nummer           695791

Telefoon                  023 - 7370606

E-mailadres             info@hetzaeltje.nl

7.       Feedback

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring van Het Zaeltje, dan kunt u contact met ons opnemen. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.